Tadeusz Kościński, Minister Finansów o wyzwaniach sektora handlowego