24-25 listopada 2021 – 3. edycja Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji