Renata Juszkiewicz, Prezes Zarządu, POHiD o Strefie Kupców