Paweł Ławecki , Wiceprezes, Operator Chmruy Krajowej – rola chmury w e-commerce