Anna Grabowska, Wiceprezes ds. Komercyjnych sieci Żabka, zaprasza na 2. Kongres Nowoczesnej Dystrybucji