Webinar

HANDEL JEST KOBIETĄ

Kobieca perspektywa w sektorze handlu i dystrybucji

Webinar organizowany w ramach Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji
13 kwietnia 2022 r. o godzinie 11.00

Zakres tematyczny:

Kobiety w biznesie

 • Wyjaśnienie podstawowych pojęć: różnorodność w miejscu pracy, inkluzywność, parytet,
  glass ceiling, luka płacowa itp.
 • Pozycja zawodowa kobiet na polskim rynku pracy na przestrzeni ostatnich lat (analiza pod kątem dostępu do rozwoju zawodowego, awansów i wynagrodzeń, oraz udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych), wpływ pandemii
 • Najczęstsze powody braku lub rzadkiego nominowania kobiet na stanowiska kierownicze
  • Rola stereotypów
  • Kobiety są mniej aktywne w promowaniu swoich kandydatur
 • Jakie cechy mają decydujący wpływ w procesie wyłaniania kandydata/ki na stanowisko kierownicze?
 • Kluczowe działania, które mogłyby zwiększyć liczbę kobiet na stanowiskach kierowniczych

Kobiety w handlu

 • Analiza pozycji zawodowej kobiet w handlu. Handel jest silnie sfeminizowaną branżą. Ponad 60% zatrudnionych w handlu stanowią kobiety. Potencjał kobiet w branży handlowej.
 • Dobre praktyki sieci handlowych: Tworzenie miejsc pracy przyjaznych kobietom. Polityka wspierania kobiet w równym dostępie do rozwoju zawodowego, awansów i wynagrodzeń. Około 80% awansów w handlu to promocje wewnętrzne. Praca w handlu szansą dla wielu kobiet na realizację zawodowych ambicji i awans. Odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych w branży wynosi aż 65 proc.

Polityka równych szans i inkluzywności

 • Czy równość płci w miejscu pracy jest pustym sloganem czy rzeczywistością? Równe szanse
  w praktyce
 • Jak stworzyć inkluzywne miejsce pracy?
  • Prezentacja rozwiązań zaimplementowanych w innych krajach
  • Dobre praktyki firm członkowskich POHiD
  • Jakich błędów nie popełniać podczas wdrażania inkluzywnego miejsca pracy?
 • Szanse, wyzwania i zagrożenia dla realizacji polityki wspierania kobiet w biznesie, możliwy kierunek zmian

Prowadząca:

 • Renata Juszkiewicz, Prezes Zarządu, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

Prelegentki:

 • Agata Kopytyńska, Director of Real Estate and Expansion Dept. ,Carrefour Polska
 • Aneta Gil, Liderka ds. Komunikacji Zewnętrznej, IKEA Retail
 • Katarzyna Łosińska-Burdzy, Dyrektor Pionu Rekrutacji i Marketingu Personalnego, Kaufland Polska
 • Katarzyna Zabratańska, Menadżerka ds. Równości i Włączającej Kultury Organizacyjnej, Żabka Polska
 • Małgorzata Petru, ekspertka ds. zarządzania karierą, Diversity Officer, BNP Paribas