Posiedzenie Rady Programowej Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji 17.02.2022 r.