Bezpłatna rejestracja

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Kongresie wynosi:
0 zł

Wybierz formę udziału w wydarzeniu:

Wybierz dni, w których weźmiesz udział:

1. dzień2. dzień2 dni

Dane osobowe:

Osoba zgłaszająca:

Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem. Osoba ta, jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w sprawie zgłoszenia

Regulamin

 1. Zaproszenie upoważnia do bezpłatnego uczestnictwa w konferencji.
 2. Zaproszenie obejmuje: prelekcje, materiały dotyczące konferencji oraz networking on-line.
 3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy państwu potwierdzenie udziału.
 4. Rezygnację z udziału należy przesłać mailem na adres organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 6. Niniejsze zaproszenie jest imienne i nie może zostać przekazane osobie trzeciej.
 7. Udział w Kongresie obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Kongresu;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.
 8. Warunkiem udziału w Kongresie jest spełnienie jednego z trzech warunków:
  1. zaszczepienie przeciwko COVID-19 szczepionką, dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej, tj. przyjęcie wymaganej dla danego preparatu liczby dawek szczepionki co najmniej 14 dni przed wydarzeniem oraz okazanie przy wejściu na wydarzenie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID (Unijny Certyfikat Covid) w postaci elektronicznej lub papierowej;
  2. posiadanie statusu ozdrowieńca, po przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich max. 6 miesięcy oraz okazanie przy wejściu stosownego potwierdzenia tego statusu, np. Unijny Certyfikat Covid;
  3. posiadanie negatywnego wyniku testu w kierunku COVID-19 wykonanego max. 48 h przed godziną rozpoczęcia wydarzenia; (test antygenowy lub PCR)
 9. Oświadczam, że wezmę udział w wydarzeniu wyłącznie w przypadku, gdy w jego dniu:
  1. według mojej najlepszej wiedzy nie będę osobą zakażoną COVID-19;
  2. nie będę miał/a objawów COVID-19, takich jak duszność, podwyższona temperatura ciała, objawy przeziębieniowe;
  3. nie będę przebywał/a na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
  4. upłyną co najmniej 10 dni od mojego bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną COVID-19, osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji z powodu podejrzenia zakażeniem jw. lub z osobą, która miała bezpośredni kontakt z osobą zakażoną COVID-19.