Wartość klienta dla handlu w obliczu zmieniających się warunków gospodarczych