Spotkanie Rady Programowej 5. Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji