Spotkanie Rady Programowej 3. Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji