Posiedzenie Rady Programowej 6. Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji