Kongres Nowoczesnej Dystrybucji – platforma dialogu handlu, przetwórstwa i administracji państwowej